Publikationer

Senast ändrad: 07 januari 2019

Enhetens medarbetare publicerar både vetenskapliga artiklar och andra rapporter. Dessa finns inlagda i SLU:s publikationsdatabas SLUpub.

Enheten ger också ut en egen serie rapporter. Dessa publiceras i SLU:s öppna arkiv (Epsilon). Länkar till rapporterna finns även listade här på vår hemsida.


Kontaktinformation
Sidansvarig: ola.langvall@slu.se