Projekt OSCAR - Optimerad användning av mellangrödor i växtföljden

Senast ändrad: 14 april 2021
Ett majsfält, foto.

Syftet med det här projektet var att optimera användning av mellangrödor i växtföljder genom att utöka vår kunskap om odlingssystem baserade på fånggrödor, gröngödslingsgrödor och andra mellangrödor.

Vi tror att det kan öka användningen av marktäckande grödor, variationen av grödor i växtföljden och minska behovet och intensiteten av jordbearbetning. Vi är särskilt intresserade av system med icke vändande jordbearbetning, och tror att ökad kunskap kan mildra de problem med minskad avkastning som ibland förekommer i samband med olika typer av icke vändande jordbearbetning.

Vår egen del av projektet fokuserar på växtpatologiska aspekter av dessa odlingssystem – vilka fördelar och risker som användning av olika mellangrödor medför.

Lyssna när Hanna Friberg berättar mer om den här forskningen:

Inblandade forskare

Hanna Friberg, Paula Persson (VPE), Göran Bergkvist (VPE), Dan Funck Jensen.

Finansiär: EU

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se