Mikrobiell ekologi

Senast ändrad: 08 november 2021
Svampar i en gräsmatta, foto.

Vår forskning omfattar tillämpningar inom hållbart jordbruk och skogsbruk, biologin kopplad till de globala klimat förändringarna, mark-och vattenförvaltning och biologisk mångfald.

Svampar spelar en central roll i ekosystemprocesser, genom interaktioner med andra levande organismer och med dött organiskt material, mineraler, lösningar och atmosfären. Svamp-interaktioner är väsentliga för växternas tillväxt, kolutsläpp och upptag, näringsomsättning samt vittring av mineraler.

Vi använder de senaste molekylära metoderna för att testa ekologiska hypoteser och för att överbrygga den traditionella klyftan mellan "vit" och "grön" biologi. Vi fokuserar på de ekofysiologiska egenskaperna hos organismer, koloniseringsmönster, spridningmönster i tid och rum samt produktionen av extracellulära enzymer och metaboliter.


Kontaktinformation

Professor Roger Finlay

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
roger.finlay@slu.se, 018-671554