Skoglig mikrobiologi

Senast ändrad: 19 april 2022
En person hukar sig i skogsmark och håller mossa i händerna. Foto.

Vi fokuserar på biologi, evolution och ekologi för symbiotiska mykorrhizasvampar, svampar och bakteriers roller i biogeokemisk kretslopp och mineralvittring, nedbrytning av organiskt material samt kolbindning.

Vi undersöker också grundläggande och tillämpade aspekter av extremofila mikrobiella bakteriesamhällen och deras interaktioner med växter. Interaktioner mellan ektomykorrhizasvampar med bakterier och saprotrofa och patogena svampar studeras också. Andra forskningsområden inkluderar mikrobiell bioremediering samth mångfald och molekylär evolution av svampar.

En genomskinlig behållare där tallplantor växer. Foto.
Vi undersöker vilka träd mykorrhizasvampar fördrar genom att odla tall och mykorrhizasvampar i mikrokosmer. Foto: Shahid Mahmood.
Stenblock i en skog med snöfläckar på marken. Foto.
Mikrober och ektomyckorrhizasvampar kan vittra sten. Vi undersöker hur det går till och vilken roll det spelare i ekosystemet. Foto: Pixabay.

Exempel på projekt

  • Transponerbara elements roll i mykorrhizasvampars värdspecificitet
  • Mossmikrobiomet som förmedlare av kväve i skogen och kolets kretslopp
  • Baskatjontransportörer och reglering av biologisk vittring i ektomykorrhizasvampar
  • Mikrobiellt medierad vittring av silikatmineraler och kolbindning
  • Hur rhizosfärens mikrobiom påverkar växtens näringsstatus och tolerans för uttorkning

Forskargruppen

Se alla forskare i gruppen Skoglig mikrobiologi.


Kontaktinformation

Professor Roger Finlay
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
roger.finlay@slu.se, 018-671554