Invasiva arter

Senast ändrad: 19 april 2022
Ett träd med några få löv, foto.

De flesta arter som förflyttas mellan olika platser på jorden med hjälp av transporter, djur eller med luft- och vattenströmmar förblir oupptäckta. Men i vissa fall kan introduktionen av en ny art i ett ekosystem få stora konsekvenser.

Detta är fallet med tre invasiva svamparter som vi studerar på institutionen; Ophiostoma ulmi och O. novo-ulmi som orsakar almsjuka och Hymenoscyphus pseudoalbidus (Chalara fraxinea) som orsakar askskottsjuka.

Vi studerar även nya svamparter som skulle kunna skapa problem i framtiden, bland annat Dothistroma septosporum som infekterar tallbarr och som förnärvarande sprider sig över Europa. Vår forskning omfattar populationsstudier samt olika biologiska och biokemiska aspekter hos svamparna. 

Askskottsjukan

Askskottsjukan, en svampsjukdom som drabbar askar (Fraxinus spp.), har idag observeras i de flesta europeiska länder. Detta är en relativt ny sjukdom som har spritt sig snabbt i norra Europa sedan början av 1990-talet. Många askar dör för närvarande i Sverige och hela bestånd förstörs av sjukdomen. En invasiv mikrosvamp, Hymenoscyphus fraxineus, är orsaken bakom askskottsjukan som ursprungligen kommer från östra Asien.

Idag är många europeiska länder nationella forskningsprogram om askskottsjukan, som behandlar många olika aspekter av sjukdomens biologi och ekologi, men det har inte funnits någon större, samlad insats. I det internationella projektet FRAXBACK har kunskapen samlats ihop och syntetiseras för att vi ska få en omfattande förståelse för askskottsjukan och därigenom kunna utarbeta uppdaterade, praktiska riktlinjer för hur askar ska förvaltas på ett hållbart sätt i Europa.

Som en del av FRAXBACK har två böcker getts ut:

 

Spara

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Jan Stenlid, Professor
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
jan.stenlid@slu.se, 018-67 18 07