Rådgivning och diagnostik

Senast ändrad: 17 oktober 2017
askskottsjuka.jpg

Genom SLU:s tjänst skogsskada kan du själv ta reda på vad som drabbat din skog. Vi har även en fältmykolog på institutionen som svarar på frågor. För skador på grödor hänvisar vi till jordbruksverket och Faktablad växtskydd.

Skador på skog

Försök att ta reda på skadeorsaken själv!

Här finns information om svampar, insekter, vilt och annat som gör skada på skog (även Salixodlingar). Via SkogsSkada kan du också sända in rapporter om skador vare sig du vet vad det är för skada eller ej. Rapporter är mycket välkomna!

På institutionen arbetar en fältmykologen Rimvys Vasaitis som gärna svarar på frågor och ger råd angående skador och sjukdomar på skogsträd och skogsplantor. Han erbjuder även anpassade utbildningar inom det här ämnesområdet. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Postadress för insändning av prover

Institutionen för skoglig mykologi och patologi, SLU
Box 7026
750 07 Uppsala

Skador på grödor

Läs mer om skadegörare på Växtskyddsnotiser utgivna av SLU. faktablad växtskydd här. Du kan också få råd om växtskydd på jordbruksverket.

Om du har frågor som rör forskning om svampskador på grödor kan du kontakta Björn Andersson.

Bjorn.le.Andersson@slu.se


Kontaktinformation

rimvys.vasaitis@slu.se, 018-671874

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se