Broad Knowledge seminarier

Senast ändrad: 17 april 2020
Jordklotet sett från rymden, foto.

På institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi ger doktoranderna ett seminarium om ett ämne de själva väljer. Ämnet måste vara utanför deras eget område.

Avsikten med Broad Knowledge (BK) - seminarier är att bredda studenternas kunskaper utanför deras eget projektområde och att få dem att visa att de kan diskutera och resonera kring frågor som berör biologi och vetenskap.

Förhoppningen är också att seminarierna ska stimulera diskussioner rörande filosofi och etik inom vetenskap på institutionen. 

Spara


Kontaktinformation

katarina.ihrmark@slu.se, 018-672735

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se