Självständigt arbete i biologi

Senast ändrad: 17 oktober 2017
Fiby_Nov2013.jpg

Vi erbjuder sjävständigt arbete inom våra samtliga forskningsområden, både genom en magister- och en kandidatkurs.

Kurskoder

EX0564 - Självständigt arbete i biologi, 30hp

EX0689 - Självständigt arbete i biologi, 15hp

EX0825 - Examensarbete i skogsvetenskap,30 hp

EX0824 - Mastersarbete i skogsvetenskap, 60 hp

Här nedan listas projekt som vi för närvarande aktivt söker studenter till:

Examensarbete inom ämnet skogspatologi : Kan patogener förklara träddiversiteten i boreala skogar?

Läs mer om projektet på den engelska sidan.


Kontaktinformation

malin.elfstrand@slu.se, 018-671579

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se