Sveriges lantbruksuniversitet

Kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker - Fjärils och humleinventeringen

Fjärils- och humleinventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket.

Genom att samla in data och analysera tillstånd och förändringar i Sveriges ängs- och betesmarker bidrar vi till uppföljningen av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Publicerad: 20 oktober 2020 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se
Loading…