Hoppa till huvudinnehåll

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker – fjärilar och humlor

Fjärils- och humleinventeringen är en del av miljöövervakningsprogrammet Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker som SLU utför på uppdrag av Jordbruksverket.

Genom att samla in data och analysera tillstånd och förändringar i Sveriges ängs- och betesmarker bidrar vi till uppföljningen av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.

Publicerad: 07 januari 2021 - Sidansvarig: pernilla.christensen@slu.se

Fjärils- och humleinventeringen, Institutionen för skoglig resurshushållning

Programchef: Saskia Sandring

Avdelningschef: Pernilla Christensen

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå 

Besöksadress: Skogsmarksgränd, Umeå

Loading…