Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) 2020

Senast ändrad: 16 februari 2021

Wulff, S. och Roberge, C. 2020. Inventering av almförekomst på Gotland 2020. Inst för Skoglig Resurshushållning, SLU, Umeå.


Kontaktinformation