Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) 2021

Senast ändrad: 13 september 2022

Wulff, S. och Roberge, C. 2021. Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2021. Inst för Skoglig resurshushållning, SLU, Umeå.


Kontaktinformation