Törskate

Senast ändrad: 09 juni 2016
Törskate_OlaBorinSLU

Under de senaste åren har en ny skadeföreteelse börjat framträda i nordligaste Norrland. Törskate har etablerat sig i tallungskogar och ibland slagit ut hela bestånd. Avdöendet sker ofta under flera års tid och kan därför vara lätta att förbise.

År 2007 och 2008 inventerades cirka 200 slumpmässigt utvalda yngre tallbestånd och andelen drabbade träd beräknades. Samtidigt registrerades förekomst av kovallarter som törskaten värdväxlar. Sporprover insamlades 2008. Dessa har analyserats och visar att den värdväxlande formen är vanligast i nordöstra Norrland.

Läs mer om Törskate...


Kontaktinformation

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736

Sidansvarig: Sofia.Hansson@slu.se