Törskate

Senast ändrad: 05 juli 2022
Törskate_OlaBorinSLU
Törskatesvamp i Härjedalen. Fotograf: Ola Borin, SLU

År 2007, 2008 och 2012 inventerades cirka 200 slumpmässigt utvalda yngre tallbestånd och andelen drabbade träd beräknades. Samtidigt registrerades förekomst av kovallarter som törskaten värdväxlar. Sporprover insamlades 2008. Dessa har analyserats och visar att den värdväxlande formen är vanligast i nordöstra Norrland. En riktad ungskogsinventering genomförs i de fyra nordligaste länen 2022.’

År 2007 och 2008 inventerades cirka 200 slumpmässigt utvalda yngre tallbestånd och andelen drabbade träd beräknades. Samtidigt registrerades förekomst av kovallarter som törskaten värdväxlar. Sporprover insamlades 2008. Dessa har analyserats och visar att den värdväxlande formen är vanligast i nordöstra Norrland.

Läs mer om Törskate...


Kontaktinformation

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736