Webinar: Hur kan insikter om skogsägarens drivkrafter forma marknadssegmentering och säljstrategier

Senast ändrad: 23 juli 2021
Region/Län
Kön
Jag ger mitt samtycke till att seminariet spelas in och att inspelningen senare kommer att användas i projektet och publiceras online.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation