Så används Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 03 maj 2021

Här kan du populärvetenskapligt läsa om hur fjärranalys tillämpas. Forskningsrönen är publicerade i SLUs:s Fakta Skog.

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se