Så används Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 28 maj 2020

Här kan du populärvetenskapligt läsa om hur fjärranalys tillämpas. Forskningsrönen är publicerade i SLUs:s Fakta Skog.


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se