Så används Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 20 augusti 2018

Här kan du populärvetenskapligt läsa om hur fjärranalys tillämpas. Forskningsrönen är publicerade i SLUs:s Fakta Skog.


Kontaktinformation

Mats Högström
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
mats.hogstrom@slu.se090-786 83 63

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se