Gästforskare vid Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 22 december 2022

Här följer en sammanställning av tidigare gästforskare vid ämnesområdet Skoglig fjärranalys.

Langning Huo, Doktorand, 2018-2019

Mozhgan Zhriban, Doktorand, 2018

Paul Treitz, Professor, 2017

Milutin Milenkovic, Doktorand, 2016

Alessandro Montaghi, Postdoktor, 2010-2012

Michael Gilichinsky, Postdoktor, Analytiker, 2007-2011

Janne Heiskanen, Postdoktor, 2008

Jari Vauhkonen, Doktorand, 2009