Är du intresserad av fjärranlyas?

Senast ändrad: 22 december 2022

Ta chansen och hör av dig till oss.

 Jobba med oss

Vi står för: ett gott ledar- och medarbetarskap med ömsesidigt ansvar, ett hållbart nyttjande av kompetens, kommunikation och delaktighet, kreativitet och mångfald.

Är du intresserad av att jobba med oss? Skicka ditt cv till vår avdelningschef.

Samarbeta med oss

En viktig del av våran verksamhet är att upprätthålla goda kontakter med det internationella forskarsamhället inom området, samt med svenska intressenter. Vi samarbetar med olika forskningsinstitutioner, myndigheter och företag som t ex, Chalmers, FOI, Umeå universitet, andra institutioner på SLU, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, skogsföretag m.fl men vi ser gärna fler samarbetspartners.