Förbättrad skattning och kartering av bärtillgång

Senast ändrad: 07 augusti 2023
Blåbärs- och lingonris

Syftet med forskningsprojektet är att ta fram beslutsunderlag för en hållbar förvaltning av ätliga skogsbär samt förbättra kartläggningen och prognostisering av bärtillgång i skogslandskapet.

Vilda bär är viktiga i skogsekosystemet och utgör ett bra exempel på icke-träbaserade skogsprodukter i en biobaserad ekonomi. Inom projektet kommer vi att i) utveckla metoder för att skatta tillgången av skogsbär med hjälp av heltäckande fjärranalysdata från både mindre provytor och större områden, ii) kalibrera skattningarna av bärtillgång under en säsong, iii) samt skapa modeller för beslutsstödsystem. Våra resultat kommer därmed möjliggöra utvärdering av förekomst, frekvens och fördelningar av bärtillgång från bestånd till regional och nationell nivå. Den förbättrade informationen kommer kunna användas i skoglig flermålsplanering och för utvärdering av bärtillgång som ekosystemtjänst i en biobaserad ekonomi.

Projektet är finansierat av FORMAS och studien är gjord i samarbete mellan forskare från SLU, UEF och LUKE.

 

Nyheter:

Nov-Dec -21: Nyheter i lokala tidningar i Finland och Sverige: Karjalainen (2021-11-03), HämeenSanomat (2021-11-16), Västerbotten Kuriren (2021-12-12)

2021-12-09: Sammanfattning publicerad:
Miina J., Bohlin I., Lind T., Dahlgren J., Härkönen K., Packalen T., Tolvanen A. (2021). Mustikan ja puolukan peittävyyksien ja marjasatojen arviointi valtakunnan metsien inventointiaineistojen avulla Suomessa ja Ruotsissa. Metsätieteen aikakauskirja vuosikerta 2021 artikkeli id 10674. (In Finnish)

2021-12-08: Forskningsnyhet publicerad på SLU: Laserskanning kartlägger platser där bärtillgången bör kunna vara god. Förbättrad skattning och kartering av bärtillgång | Externwebben (slu.se)

2021-11-18: Artikel publicerad:
Miina, J., Bohlin, I., Lind, T., Dahlgren, J., Härkönen, K., Packalen, T. and Tolvanen, A. 2021. Lessons learned from assessing the cover and yield of bilberry and lingonberry using the national forest inventories in Finland and Sweden. Silva Fennica 55(5): article id 10573.

2021-11-01 Forskningsnyhet publiserad i UEF: Remote sensing enables the prediction of potential berry picking locations

2021-09-30: Artikel publicerad:
Bohlin, I., Maltamo, M., Hedenås, H., Dahlgren, J. and Mehtätalo, L. 2021. Predicting bilberry and cowberry yields using airborne laser scanning and other auxiliary data combined with National Forest Inventory field plot data. Forest Ecology and Management 502, 119737.

2021-09-28: Silvilaser conference - Wien
Bohlin, I., Maltamo, M., Hedenås, H., Dahlgren, J., and Mehtätalo, L. 2021. Predicting bilberry yields using ALS and other auxiliary data combined with NFI field plots. Silvilaser 2021. Vienna, Austria, september 28-30, 2021.

2020-12-04: Projektet och dess första resultat presenterades i FOU-nätverket, Bär -seminarium

2019-05-19: De första resultaten presenterades under BECFOR fältexkursion i Vindeln