Samarbeta med oss på Skoglig fjärranalys

Senast ändrad: 22 december 2021
SLU:s logga i grönt och rött. Bild.

En viktig del av vår verksamhet är att upprätthålla goda kontakter med såväl det internationella forskarsamhället inom området, samt med ett brett spektrum av svenska intressenter, som företag, myndigheter, andra forskargrupper, forskningsfinasiärer och allmänhet.

Fjärranalysavdelningen samarbetar med olika forskningsinstitutioner, myndigheter och företag som t ex, Chalmers, FOI, Umeå universitet, andra institutioner på SLU, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, skogsföretag m.fl men vi ser gärna fler samarbetspartner.