Historisk taxering

Senast ändrad: 13 september 2022
Tre män i skogen bärandes på en kista. Foto.

Digitalisering av Riksskogstaxeringens fältdata för perioden 1923-1952.


Kontaktinformation

Sören Wulff, Analytiker
Riksskogstaxeringen, SLU
soren.wulff@slu.se,
090-786 8352, 070-6761736