Avslutade program och projekt vid SRH

Senast ändrad: 10 oktober 2018

Nedan följer en sammanställning av avslutade program och större projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning.

Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation - PLURAL - planering för att leva och verka på flera platser. 


Kontaktinformation

Johan Fransson, forskare, prefekt
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig fjärranalys, SLU
johan.fransson@slu.se, 090-786 85 31

Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se