Om Heurekasystemet

Senast ändrad: 07 juli 2020
Heurekas logo med stiliserade träd

Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

Heureka är ett kraftfullt system med flertalet funktioner. Det ställer därmed vissa krav på användaren i fråga om erfarenheter av datorbaserade system och skoglig planering. Mer information och installationsanvisningar hittar du på Heureka-wikin.

Användare

Baroniet Adelswärd AB

Bergvik Skog AB

Boxholms Skogar AB

Holmen Skog

Häradsmarken AB

Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Institutionen för sydsvensk skogsforskning, SLU

LRF Skogsägarna

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Örebro län

Pöyry Management Consulting

Ricklar Skog AB

SCA

Skogforsk

Skogsstyrelsen

Skogssällskapet

Statens fastighetsverk

Sveaskog

Svenska Skogsägarplaner AB

Västerås Stift

Östanå Gods AB

Användningsområden

Skogbruksplanering

Landskapsplanering

Avverkningsberäkningar

Optimering

Utvärdering av olika skötselmetoder och strategier

Regionala konsekvensanalyser

Inventering

Forskningprojekt där Heureka har använts

ARANGE

Clim-ATIC

Eforwood

Future Forest

INTEGRAL

Northern ToSIA

PLURAL

Smart hänsyn

Samt andra projekt finansierade av

Energimyndighet

Fjärrsyn

Kempestiftelserna


Kontaktinformation
Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se