Om Heurekasystemet

Senast ändrad: 21 september 2021
Heurekas logo med stiliserade träd

Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring.

Heureka är ett kraftfullt system med flertalet funktioner. Det ställer därmed vissa krav på användaren i fråga om erfarenheter av datorbaserade system och skoglig planering. Mer information och installationsanvisningar hittar du på Heureka-wikin.

Användare

Baroniet Adelswärd AB

Bergvik Skog AB

Boxholms Skogar AB

Holmen Skog

Häradsmarken AB

Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU

Institutionen för sydsvensk skogsforskning, SLU

LRF Skogsägarna

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Örebro län

Pöyry Management Consulting

Ricklar Skog AB

SCA

Skogforsk

Skogsstyrelsen

Skogssällskapet

Statens fastighetsverk

Sveaskog

Svenska Skogsägarplaner AB

Västerås Stift

Östanå Gods AB

Användningsområden

Skogbruksplanering

Landskapsplanering

Avverkningsberäkningar

Optimering

Utvärdering av olika skötselmetoder och strategier

Regionala konsekvensanalyser

Inventering

Styrgruppen för Heurekas förvaltning

Styrgruppen består av ledamöter från några av de parter som tillsammans finansierar förvaltningen av systemet. SLU är ordförande.

Karl Duvemo, Skogsindustrierna, SCA Skog

Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen

Fredrik Gunnarsson, Sveaskog

Tomas Lämås, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Camilla Rolig Schölin, Skogssällskapet

Renats Trubins, institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU

Ulrika Wide, Svenska Skogsägarplaner


Bidragande organisationer

SLU

SCA Skog AB

Holmen Skog AB

Stora Enso Skog AB

BillerudKorsnäs Skog & Industri AB

Kopparfors Skogar AB

Sveaskog Förvaltnings AB

Statens fastighetsverk

Svenska Skogsägarplaner AB

Skogsstyrelsen

Skogssällskapets Förvaltning AB

Skogforsk

Stiftens egendomsförvaltningars förening


Kontaktinformation

Thomas Nyström, Verksamhetsledare SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
thomas.nystrom@slu.se

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se