Visionsdag 3 september

Senast ändrad: 10 juni 2019

Heureka har varit i bruk i 10 år och hjälper idag aktiva inom skog att studera, planera och besluta en uppsjö med frågor som rör hur skogen kan brukas nu och i framtiden. Men eftersom omvärldens förväntningar på skog förändras, kunskapen om skogen ökar samtidigt som de tekniska möjligheterna förbättras, bör vi redan nu påbörja arbetet med nästa generations system.

Anmälan är nu stängd, ta kontakt med mona.bonta.bergman@slu.se för möjlighet till sen anmälan. 

SHa anordnar därför en visionsdag där personer med olika skogliga intressen bjuds in för att fundera på vilka frågeställningar som blir aktuella och behöver analyseras i nästa generations analys- och beslutsstöd.

Välkommen att påverka framtidens möjligheter att analysera och planera skogslandskapet 

Tid & Datum: 09.00-16.00 (Frukost serveras 8.30) 3 september 2019
Plats: Piperska muren, Kungsholmen, Stockholm
Pris: Deltagande är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 9 juni
Anmäl dig: Begränsat antal platser, så vänta inte!

Program

8.30: Frukost
9.00: Introduktion till dagen
10.00: Makrotrender - vilka trender och företeelser ser vi i världen och Sverige just nu?
10.25: Förmiddagsfika och nätverkande
10.45: Skogstrender - Skogen idag och i framtiden.
11.45: Lunch och nätverkande
12.45: Introduktion Heureka
13.30: Heureka år 2030 - Vad är framtidens analys- och planeringsverktyg?
14.30: Eftermiddagsfika och nätverkande
14.50: Vilka krav har olika verksamheter, intressenter och målgrupper på framtidens system?
15.30: Sammanfattning och avslut
16.00: Dagen avslutas!

De frågeställningar som framkommer under visionsdagen kommer sedan att ligga till grund för en fortsatt process där det nya systemet tas fram. De olika stegen i processen visas här:

Inbjudan

Personlig inbjudan: Visionsdag 3/9 om framtidens skogslandskap!

Välkommen att påverka framtidens möjligheter att analysera och planera skogslandskapet 

Tid & Datum: 09.00-16.00 (Frukost serveras 8.30) 3 september 2019
Plats: Piperska muren, Kungsholmen, Stockholm
Pris: Deltagande är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag: 16 juni

Vi tror att du liksom vi ser skogen som en viktig resurs, både nu och för framtiden. Du får denna inbjudan för att vi vill ta del av din kunskap och dina perspektiv, idéer och visioner kopplat till framtidens skog!

Vi välkomnar dig till en inspirerande och intensiv heldag där du får en möjlighet att diskutera skogens framtid tillsammans med andra som har hjärtat i skogen. Dagen är startskottet för att utveckla nästa generations analys- och planeringssystem.

Tänk dig att året är 2030 och du står i en skog som är viktigt för dig.

- Hur ska den se ut?

- Vad ska den ge?

- Vilka värden och egenskaper ligger i fokus för dig?

- Vilka frågor och problem behöver ett analys- och planeringssystem kunna hantera?

Under 10 års tid har Heurekasystemet hjälpt aktiva inom skog att studera, planera och besluta i en uppsjö av frågor som rör hur skogen kan brukas nu och i framtiden. Eftersom omvärldens förväntningar på skog förändras, kunskapen om skogen ökar samtidigt som de tekniska möjligheterna förbättras så vill vi påbörja arbetet med nästa generations system. Läs mer om visionsdagen.

Förutom att du bidrar till kravställning på framtidens system är vi övertygade om att resultatet från dagen skapar mervärde för din organisation i utveckling av er verksamhet. Vi tror också att du kommer att knyta värdefulla kontakter för framtida synergier och samarbeten. Kanske känner du någon som bara måste vara med? Meddela mona.bonta.bergman@slu.se.

Välkommen!  

Tomas Lämås, programchef SLU Skogliga Hållbarhetsanalyser och  

Karin Öhman, professor skoglig planering.  

 

Fakta:

Du har fått detta mail för att vi hoppas att du vill hjälpa oss att visionera kring nästa generations analys- och planeringssystem. Önskar du bli borttagen från denna sändlista, vänligen maila: mona.bonta.bergman@slu.se så kommer de uppgifter vi har om dig raderas direkt. Sändlistan består av namn, tillhörighet, email och eventuellt funktion i organisationen och kommer inte att användas till något annat än detta.


Organisationskommittén

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405

Karin Öhman, Professor
Institution för skoglig resurshushållning, SLU
karin.ohman@slu.se, 090-786 85 88

Johanna Lundström, Forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
johanna.lundstrom@slu.se, 090-7868148

Mona Bonta Bergman, Kommunikatör
Institution för skogekonomiForBioeconomy / CERE / SHa, SLU
mona.bonta.bergman@slu.se, 0730-347 379

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se