Kontakt

Senast ändrad: 31 maj 2016

Hör gärna av dig till oss


Kontaktinformation

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405

Karin Öhman, Docent/Biträdande programchef
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
karin.ohman@slu.se, 090-786 85 88

Hampus Holmström, Analytiker/Projektledare beslutsstöd
Institution för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
hampus.holmstrom@slu.se, 090-786 83 74, 072-741 45 84

Anders Lundström, Analytiker/Projektledare konsekvensanalyser
Riksskogstaxeringen/SHa, SLU
anders.lundstrom@slu.se, 090-786 8323

Mona Bonta Bergman, Kommunikatör
Institution för skoglig resurshushållning/CERE/PLURAL/SHa, SLU
mona.bonta.bergman@slu.se, 090-786 81 56, 072-211 24 66

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se