Kompetens

Senast ändrad: 29 april 2020

SHa tillhör institutionen för skoglig resurshushållning och spänner över alla institutionens ämnesområden (se nedan).

Det gör att vi har mycket god tillgång till kärnkompetens som förvaltning av mjukvarusystem (systemering och programmering) och kunskap om skogliga analys- och planeringssystem. Även viktig och nödvändig kompetens som skoglig planering, skogliga konsekvensanalyser, tillväxt- och produktionsmodellering samt datafångst (fält- och fjärranalysmetoder) används vid utförandet av analyser och för ständigt utvecklingen av skogliga analyser framåt.

Ta kontakt med SHa


Kontaktinformation

Tomas Lämås, Docent/Programchef SHa
Institutionen för skoglig resurshushållning/SHa, SLU
tomas.lamas@slu.se, 090-786 8405

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se