Tillämpad fjärranalys i skogsbruket

Senast ändrad: 06 september 2021
Flygplan över skogslandskap med röda laserstrålar. Illustration.

En distanskurs för dig som vill lära dig mer om att bearbeta laserdata från flygskanning.

Denna distanskurs vänder sig till dig som är yrkesverksam eller student och vill lära dig mer om hur du själv kan använda och bearbeta flygregistrerade laserdata för skogliga ändamål. En orientering ges även om skoglig användning av tredimensionella punktmoln från digital fotogrammetri. Kursen bygger på att du själv bearbetar punktmoln från laserdata med programvarorna ArcGIS, R och Fusion. Du kommer att lära dig hur du kommer igång att använda dessa programvaror, men kursen förutsätter att du har en relativt god vana att arbeta med GIS och Windows-baserade datorsystem. Kursen är helt webbaserad och undervisningen sker på distans via lärplattformen Fronter. Förutom inlämningsövningar innefattar kursen även inläsning av litteratur, främst i form av ett kompendium utvecklat vid SLU. Det finns även inspelade föreläsningar och ett antal interaktiva träffar via programvaran Adobe Connect kommer också att anordnas. Litteratur, programvaror och data som används under kursen är kostnadsfria.


Kontaktinformation