EFINORD

Senast ändrad: 03 januari 2017
EFINORD hemsida bild.jpeg

EFINORD är det nordliga regionalkontoret av EFI (European Forest Institute).

EFINORD startade 2010 och syftar främst till att skapa nätverk mellan forskare och organisationer i det nordligaste länderna kring Östersjön och Nordatlanten. 

EFINORD har sitt huvudkontor vid Skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå. 

EFINORD koordinerar forskningsprojekt (såsom POLYFORES), har nätverkande aktiviteter samt arrangerar doktorandkurser.

EFINORD har ett nära samarbete med SNS samt SSFE


Kontaktinformation
Sekon-banner.jpg

Kanslichef

Camilla Widmark, EFINORD

 också knuten till CERE och till Insitutionen för Skogsekonomi, SLU.