Naturresursekonomi

Senast ändrad: 02 januari 2017
DSC_0187.jpg

Forskning inom naturresursekonomi är brett och inkluderar i vårt fall allt som har en relation till skogen.

Forskning inom naturresursekonomi har pågått vid institutionen under en lång tid och projekt med olika metoder, olika teoribaser och i samarbete med andra organisationer internt såväl som externt har skett, dock alltid med skogen som bas. Exempel på projekt som har genomförts på institutionen är:

-

-

-

Aktuella projekt

Forskningsprojekt Bengt

kort beskrivning här

 

Finansiär

KoodinatorBengt Kriström

Projekttid:

Publikationer

Forskningsprojekt Göran

kort beskrivning här

 

Finansiär

KoodinatorGöran Bostedt

Projekttid:

Publikationer

Forskningsprojekt Tommy

kort beskrivning här

 

Finansiär

Koodinator: Tommy Lundgren

Projekttid:

Publikationer

Forskningsprojekt Klarizze

 

Finansiär: Stipendium från Browaldh Post Doctoral Scholarship

Koodinator: Klarizze Puzon

Projekttid: Oktober 2016 - 

Publikationer

Forskningsprojekt Erlend

 

Finansiär: Stipendium från Browaldh Post Doctoral Scholarship

Koodinator: Erlend Sandorf

Projekttid: November 2016 - 

Publikationer

Projekt Chandra

 

Finansiär: Skogsvetenskaplig fakulteten, biträdande lektor

Koodinator: Chandra Kiran

Projekttid: 2017 - 

Publikationer

Forskning Oben

kort beskrivning

Finansiär

Koodinator: Oben Bayrak

Projekttid:

Publikationer

Doktorandprojekt

Miljövänligt beteende och förnybar energi i Norden

Projektet handlar om olika aspekter av att forma ett grönt samhälle och hur politiken kan styra konsumbeteende. Två av projektets fokusområden är:

1) elcertifikat, som är ett styrmedel för el från förnybara källor i Norden, och dess marknadsinteraktioner med elmarknaden och marknaden för utsläppsrätter, och

2) hushållens miljövänliga beteende i tid och i olika livsområden.

Finansiär: Skogsvetenskaplig fakulteten

KoodinatorSandra Schusser

Projekttid: 2015 - 2019

Publikationer: -

Projekt Mattia

kort beskrivning här

 

Finansiär: Skogsvetenskaplig fakulteten

Koodinator: Mattia Luigi Ratti

Projekttid: 2015 - 2017

Publikationer