Skogsekonomi

Senast ändrad: 03 januari 2017
DSC_0360_2.jpg

Skogsekonomi är det ämnesområde som är basen inom institutionen.

Forskning inom skogsekonomiområdet har en lång tradition vid institutionen.. Här berörs frågor som är knutna till hur man kan få bästa möjliga ekonomiska utbyte av skogsbruket relaterat till skogsskötselproblem.

Exempel på projekt som har genomförst inom skogspekonomi är:

- Förvaltning av gemensamma resurser - markanvändningskonflikter mellan skogsbruk och rennäring.

-

-

Aktuella projekt

Forskning Peichen

kort beskrivning här

 

Finansiär

KoodinatorPeichen Gong

Projekttid:

Publikationer

POLYFORES - Decision-making support for forest ecosystem services in Europe

Detta tre-åriga projekt involverar 8 partern från 7 länder. Projektet handlar om beslutsmodeller för skogliga ekosystemtjänster i Europa och hur dessa kan värderas och vilka synergieffekter och överväganden som kan göras dem sinsemellan.

Partners är LTU (Sverige), BOKU/EFICEEC (Österrike), NMBU (Norge), ALU-FR (Tyskland), CTFC (Spanien), IEB NASB (Vitryssland), CEPF RAS (Ryssland) och SLU/EFINORD (Sverige).

Finansiär: ERA-NET SUMFOREST, i Sverige Formas.

Koodinator: Camilla Widmark

Projekttid: december 2016 - december 2019

Publikationer: -

Länk till extern hemsida

Doktorandprojekt

Skogssektormodell

Syftet med projektet är att konstruera en datorbaserad partiell jämnviktsmodell som ett verktyg för att kunna värdera effekten av förändringar i policy i svensk skoglig sektor. 

Projektet utförs i två steg: första steget fokuserar på markägarens förvaltning och beteende under olika politiska förutsättningar. I det andra steget av projektet länkas skog och energisektorn samman för att undersöka ekonomiska förutsättningar för bioenergi under olika policyalternativ. 

 

Finansiär: Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU.

CoordinatorJinggang Guo

Projekttid 2014 - 2018

Publikationer: -