Projektet PerForm

Senast ändrad: 07 december 2018

SLU är en partner i detta europeiska samarbetsprojekt som stöds av European Forest Institute. Projektet består av en internationell grupp forskare som undersöker uppfattningar om bioekonomi i samhället.

Läs mer på projektets internationella hemsida.

Tre SLU studenter i slutet av deras respektiva utbildningar gör sina examensarbeten inom ramen för projektet under 2018-2019:

Hanna BernöEmil Nagy och Carolina Berg Rustas.

Alla studenter.jpg
Hanna Bernö, Emil Nagy och Carolina Berg Rustas. Fotograf: Carolina Berg Rustas, SLU och Ida Larsson.
Fakta:

Två forskare har också roller inom projektet: Sara Holmgren, forskare och Cecilia Mark-Herbert, forskare och handledare för examensarbetena.

Länkar till examensarbetena inom ramen för PerForm (2019) kommer att göras tillgängliga via länk på den här sidan.

Om Du vill veta mer om projektet eller bidra i fortsatta studier av konsumentperspektiv på skoglig bioekonomi får Du gärna ta kontakt med någon av oss.

Sidansvarig: mona.bonta.bergman@slu.se