Journal of Forest Economics

Senast ändrad: 03 januari 2017
JFE.jpg

Journal of Forest Economics (JFE) är en referee-granskad vetenskaplig tidskrift som publicerades första gången 1995.

Tidskriften har sitt redaktionella säte vid Insitutionen för skogsekonomi i Umeå, och publiceras av Elsevier. 

Tidskiften utkommer med fyra nummer varje år och rankas som nr 78 av 245 inom området ekonomi och som nr 20 av 45 inom området skogsbruk. 

Tidskriften har starkt bidragit till att institutionen idag samarbetar med skogsekonomer från alla världsdelar.

Tidskriften publiserar artiklar inom skogsekonomi, främst med fokus på skötselproblem eller skogsindustriell analys.

Vart annat år delar också tidskriften och institutionen ut ett pris till Professor Sören Wibes minne.  


Kontaktinformation
Sekon-banner.jpg

Redaktör Ola Carlen (SLU)

Chefsredaktörer

Prof. Peichen Gong (SLU/CERE), och

Prof. Runar Brännlund (Umeå Universitet/CERE)

Sidansvarig: camilla.widmark@slu.se