Institutionens del i jägmästarutbildningen

Senast ändrad: 29 december 2016

Institutionen medverkar i det 5-åriga jägmästarprogrammet såväl med eget kursansvar som delaktiga i andra institutioners kurser. 

 

Följande kurser är institutionen kursansvarig/momentansvarig för:

Skogens ekonomi, grundläggande nivå, 15 hp

Skogspolitik och naturvård, grundläggande nivå, 15 hp

Ekonomiska beslutsstöd i företag, grundläggande nivå, 4 hp

Handledning och examination av kandidatuppsats, grundläggande nivå, 15 hp

Marknadsföring, grundläggande nivå, 7,5 hp

Organisation, grundläggande nivå, 7,5 hp

Externredovisning, grundläggande nivå, 7,5 hp

Ekonomiska analys av skogliga beslut, grundläggande nivå, 7,5 hp

Marknadsinriktad virkesförsörjning, grundläggande nivå, 7,5 hp

Skogspolitik - svenskt och internationellt perspektiv, avancerad nivå, 7,5 hp

Handledning och examination av masteruppsats, avancerad nivå, 30 hp


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta:

Peichen Gong, ansvarig för grundutbildningen vid institutionen.