Institutionens del i jägmästarprogrammet

Senast ändrad: 22 augusti 2018

Institutionen medverkar i det 5-åriga jägmästarprogrammet såväl med eget kursansvar som delaktiga i andra institutioners kurser. 

Följande kurser är institutionen kursansvarig för:

Grundläggande nivå

Skogens ekonomi, grundläggande nivå, 15 hp

Skogspolitik och naturvård, grundläggande nivå, 15 hp

Marknadsföring och organisation - förvaltning av bioresurser, 7,5 hp

Skogsbruk och virkesproduktion, 7,5 hp

Handledning och examination av kandidatuppsats, grundläggande nivå, 15 hp

Avancerad nivå

Skogspolitik - svenskt och internationellt perspektiv, avancerad nivå, 7,5 hp

Handledning och examination av masteruppsats, avancerad nivå, 30 hp

Strucure and politics of the global forest sector, 15 hp

Sustainable Marketing in the Biobased Sector, 15 hp

Management perspectives for sustainable food systems

Operations Management of the Forest Supply Chain, 15 hp

Mer information och uppdaterade kursplaner, se ramschema.


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta:

Peichen Gong, ansvarig för grundutbildningen vid institutionen.