Avvikelseblankett

Senast ändrad: 27 augusti 2018

Ange om det är en avvikelse eller ett förbättringsförslag

Uppgiftslämnare
Namn
Enhet/avdelning
Tel (ank/mobil)
E-post


Plats & tidpunkt
Datum
Tid
Plats

Kortfattad beskrivning av avvikelsen/förbättringsförslaget

Trolig orsak

Redan vidtagna åtgärder av rapportör (om så är fallet)

Förslag till åtgärder

Övriga kommentarer

Här anger du om informationen även ska skicka till annan mailadress

Vill du skriva ut formulärsidan, lägga till den som genväg eller använda mobilversion, vänligen använd länkarna i sidfoten.

 
 
 
 
 

Kontaktinformation