Välkommen till Skogsmästarskolan!

Senast ändrad: 05 juli 2019

Grattis till din plats på skogsmästarprogrammet! Vi ser fram mot att möta dig som student, vid SLU Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, efter sommaren.

Kursstarten äger rum måndagen den 2:e september kl. 10.00 , i Skinnskatteberg, Sal A på nedre botten i Herrgårdsbyggnaden vid Skogsmästarskolan. Du behöver ha med dig giltig legitimation till uppropet.

Den första terminen läser du två kurser; den första kursen ”Skogen, marken, maskinen” följs av kursen ”Skogens värdekedja”. Dessa kurser introducerar hur skog och skogsbruk samspelar med växtplatsens förutsättningar och ger en förståelse för skogens olika värden. Kurserna tar även upp och tränar färdigheter i informationskompetens av olika slag.

Under de två första åren kommer du att läsa kurser vid campus Skinnskatteberg. Vi hoppas att du efter dessa två år har hittat just dina intresseområden, inom vilka du sedan fördjupar dig under ditt tredje år. Om du vill se i vilken ordning du läser de obligatoriska kurserna under de inledande åren, så hittar du den informationen i ramschemat på studentwebben, se nedan.

På studentwebben och sidan ”Ny student” hittar du all information som du troligtvis behöver som ny student vid SLU. Om du vill veta mer om skogsmästarprogrammet så hittar du det på programsidan på studentwebben.  https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/program-pa-grundniva/skogsmastare1/

Under många kurser kommer du att vistas mycket utomhus i skogen. Redan under de första veckorna börjar fältstudierna och då behöver du bra kläder för aktiviteter utomhus

Om du redan nu vill börja förbereda dig i matematik finns det kompendium, som vi börjar med under höstterminen, som PDF på: www.slu.se/skogsmastarskolan/matematik

Tänk på att du som söker studiemedel från CSN skall söka för hela det kommande läsåret och inte enbart för den första terminen.

Någon lunchrestaurang finns inte på campusområdet men dock inom promenadavstånd i samhället.

Har Du några frågor är du välkommen att kontakta oss:

Institutionskansli:   Gina Parkatti   0222 – 349 79   gina.parkatti@slu.se

Programstudierektor:   Börje Börjesson   076 – 58 61 775   borje.borjesson@slu.se

Studentkårsordförande:   Moa Hermansson  073 – 09 46 622     sms_ord@stud.slu.se

 

Varmt välkommen till SLU och skogsmästarprogrammet!

Ola Lindroos, vice dekan  &  Börje Börjesson, programstudierektor


Kontaktinformation