Skinnskattebergs herrgård: En kort historik

Senast ändrad: 22 juli 2019

Nedan följer en historisk översikt av hur Skinnskattebergs bruk kommit till och hur herrgården förvaltats genom seklen.

 • Gustav Vasas dotter Cecilia erhöll 1571 Skinnskatteberg som förläning av sin bror, Johan III. Förläningen flyttades senare över på först Karl IX och därefter Gustav II Adolf.
 • På 1730-talet fanns tiotals stångjärnshammare i Hedströmmen ägda av kyrkan och olika rika personer. Hattpolitikern Fredrik Gyllenborg (1698 - 1759)sammanförde hamrarna till Skinnskattebergs bruk. Gyllenborg anses därmed vara Skinnskattebergs järnbruks grundare.
 • Gyllenborgs olika projekt var så kostsamma att vid hans död fick Riksens Ständers Banque ta över bruket 1759 - 1771 som säkerhet för de stora skulderna.
 • Wilhelm Hising (1731 - 1780) köpte bruket 1771 och levde här med sin maka Barbara Hising (1728 - 1780). De börjar låta bygga herrgården kring 1775. Västra flygeln står klar 1775 och den östra flygeln 1777.
 • Huvudbyggnadens ”skal” är färdigt 1779 men färdigställandet kom att omfatta totalt ca 20 år. Den första byggmästaren avled. Stockholms stadsarkitekt, Erik Palmstedt, kallades in för att slutföra projektet (har även bl.a. ritat Börshuset och Arvsfurstens palats). Tapeterna är handmålade av Erik Norrlander, Stockholm. Stenhuggerierna är utförda av Gustaf Blom, Stockholm. Mot slutet av 1700-talet anläggs också en av Sveriges främsta engelska parker i anslutning till herrgården. 

 • Hising avled 1780. Den då 13-årige sonen Wilhelm Hising (1766 - 1852) med förmyndare ärver bruket. Wilhelm blev adlad Hisinger och sedemera kemist, geolog och vän med Jacob Berzelius. Tillsammans upptäckte de grundämnet Cerium 1803. Hisinger var även först med att beskriva mineralen Bastnäsit för första gången 1838. 

 • Hisingers dotter, Sophia Eleonora Hisinger (f. 1791), gifter sig 1812 med bergsrådet Detlof Heijkenskjöld (1780 - 1831). Vid Wilhelm Hisingers död 1852 blir deras son, Hisingers dotterson, Thor Heikenskjöld (1818 - 1872) disponent på Skinnskattebergs bruk. Det förblir han 1852 - 1872.
 • Vid mitten av 1800-talet blir järnframställningen omodern och får svårt att vara konkurrenskraftig. Skinnskattebergs bruk avvecklas 1909.
 • Arvingar till Heijkenskjöld bor kvar i herrgården fram till 1918. Därefter tar först Barkens Sågverks AB över, följt av Handelsbanken. Bruket inklusive herrgård, skogsinnehav och sågverk hamnar så småningom (1934) hos staten och Domänverket. Herrgården renoveras 1940 - 41 och förse med centralvärme. Tanken var att delar av statsförvaltningen skulle evakueras hit om kriget kom.
 • Skogsmästarskolan blir 1945 inhyst i herrgården och har funnits där alltsedan dess. Vid bildandet av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 1977 blir Skogsmästarskolan en del av SLU.
 • SLU köper herrgårdsområdet av Akademiska hus 2010.
 • På Skinnskattebergs kyrkogård finns ett gravkapell där Hisinger, Heijkenskjöld och delar av deras släkter med kopplingar till herrgården ligger begravda.


Kontaktinformation