Mäklare på SLU

Senast ändrad: 11 november 2018

Vill du bli mäklare? Genom att läsa ett antal inriktningskurser på SLU så finns det möjlighet att ansöka om att bli registrerad som fastighetsmäklare. Detta är det s.k. "Mäklarspåret" som SLU Skogsmästarskolan ansvarar för. De specifika värderings- och förmedlingskurserna är i dagsläget i första hand programkopplade till skogsmästarprogrammet (SMP) , men de går även att läsa som fristående kurser för studenter på andra program. Tanken är att utbilda mäklare med särskild inriktning mot de areella näringarna, dvs. värdering och förmedling av jord- och skogsbruksfastigheter.

För att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare ställer Fastighetsmäklarinspektionen ett antal krav på godkända kurser. I skrivande stund (oktober 2018) gäller följande krav på godkända kurser:

* Grundläggande företagsekonomi 15 hp (ingår i de obligatoriska två första åren på SMP).

* Juridisk översiktskurs 15 hp (ges av flera universitet och högskolor, även på distans).

* Beskattningsrätt 15 hp (kursen ges av Uppsala universitet men är programkopplad till SMP). Kravet från inspektionen är egentligen 7,5 hp i beskattning men de extra 7,5 hp som erhålls kan då gälla som fördjupningskurs i ekonomi (se nedan).

* Ekonomisk fördjupningskurs 22,5 hp (här kan exv. kursen Skogsgården företaget 15 hp som ges på Skogsmästarskolan inräknas och tillsammans med de extra 7,5 hp i Beskattningsrätt ge erfoderligt antal fördjupningspoäng).

* Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter 30 hp. Ges på Skogsmästarskolan på halvfart och huvudsakligen på distans läsåret 2018/19 med ca fem träffar per kurs.

* Skogs- och jordbruksfastighetens värdering 30 hp. Ges på Skogsmästarskolan på halvfart och huvudsakligen på distans läsåret 2019/20. Vi räknar med ca fem dagars träffar i Skinnskatteberg även här.

De två sista kurserna ovan ges alltså av Skogsmästarskolan med start ht jämna år (förmedlingskursen) och start ht udda år (värderingskursen).

Läs mer om vad Fastighetsmäklarinspektionen skriver om kraven här.

En av lärarna på värderingskursen som går läsåret 2019/20 är Marianne Eriksson (bilden ovan). Kursledare är Esbjörn Andersson och Elisabeth Wallin.

Kurssida inkl kursplan för mäklarspårets förmedlingskurs 18/19 finns på följande länk:
Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter (SG0196). Söker kursen gör du i vanlig ordning på antagning.se.

Har du frågor? Kontakta i så fall kursledare Esbjörn Andersson (tel 0222-349 53) eller programstudierektor Börje Börjesson (tel 0222-349 54).