Back Tomas Ersson

Senast ändrad: 02 oktober 2018

Ny personal vid Skogsmästarskolan. Augusti 2016 anställdes Back Tomas Ersson som lärare i skogsteknik vid Skogsmästarskolan. I år ska han framför allt hjälpa till inom kurserna Skogen, marken, maskinen samt Skoglig driftsledning.

Back Tomas utexaminerades som jägmästare år 2006 och disputerade inom mekaniserad plantering år 2014 vid SLU i Umeå. Under doktorandtiden var han anställd av Södra Skog och arbetade 20 procent av tiden (sex somrar) i Småland, mestadels med plantuppföljningar. Efter disputationen var han anställd under en kort tid som forskare och lärare vid Skogis.

 

Back Tomas är född i Rättvik med uppvuxen i Calgary, Kanada. Från 1995 – 2000 arbetade han med plantering, röjning, och skogsbrandsbekämpning runtom Alberta och British Columbia. 1997 – 1999 läste han till skogs- och viltvårdstekniker vid Selkirk College i British Columbia. Några år före och efter jägmästarexamen var han slutavverkningsplanerare vid Stora Enso Skogs distrikt Siljan. Sedan 90-talet har han också bl.a. jobbat 20+ säsonger som skidlärare, studerat skogsbruk i över tjugo länder och provinser, trampat sin turcykel i ett dussintal länder, samt jobbat som cykelbud i två kanadensiska städer.

Back Tomas kommer närmast från en forskartjänst vid FPInnovations (Kanadas motsvarighet till Skogforsk) i Montreal, Kanada, där han bl.a. drev projekt inom planlogistik, markberedning, sådd, och askåterföring. Nuförtiden kan man oftast hitta honom i hans arbetsrum i Strömflygeln, om han inte är hemma med sin fru och tre småbarn, ute på cykel/skidor/springandes i skogen, eller vid sina fastigheter i Siljanstrakten.

Välkommen Back Tomas säger vi på Skogsmästarskolan!


Kontaktinformation

SLU Skogsmästarskolan
Tel: 0222 - 349 50 (växel)
smsk@slu.se

Herrgårdsvägen
Box 43
739 21 SKINNSKATTEBERG