Kanadaintresse för svenskt skogsbruk

Senast ändrad: 02 oktober 2018

Tio studenter och två lärare från Lakehead University, Ontario, Thunder Bay besökte Skogsmästarskolan den 31 augusti 2016. Besökarnas intresse för svenskt skogsbruk grundar sig i kännedomen om Sveriges framgångsrika skogsbruk, höga virkesproduktion och framträdande roll i internationellt handel med skogsprodukter.

 

Besöket i Sverige omfattar en vecka med syftet att få en inblick i svenskt skogbruk och skogsindustri. (Att jämföra med att SLU:s skogsmästarstudenter gör en årlig resa i Europa.) Gruppen har Falun som stationeringsort och kommer förutom SLU även att besöka skogsföretag och industrier.  

Besöket vid Skogsmästarskolan omfattade presentationer om svenskt skogsbruk och information om SLU:s skogliga utbildningar. Exkursionerna demonstrerade bl.a. beståndsvård och slutavverkning med kortvirkesmetoden. På bilden nedan ses Back Tomas Ersson föreläsa för gästerna.

 

Ledare för kanadagruppen var Dr. Mathew Leitch, med inriktning trävetenskap och Kevin Shorthouse, med inrikning skogsinventering och skoglig optimering. Ansvariga från Skogsmästarskolans sida var Esbjörn Andersson, Tommy Abrahamsson och Back Tomas Ersson.