Riksskogstaxering i Albanien

Senast ändrad: 02 oktober 2018

 

SLU och Skogsstyrelsen ska hjälpa den albanska  miljömyndigheten att utforma och genomföra en inventering av landets skogar och betesmarker. Målet med denna ”riksskogstaxering”  är att ge ökad kunskap om tillstånd, förändringar och brukande av Albaniens skogar.

 

SLU (Institutionen för Skoglig Resurshushållning) ansvarar för design och upplägg av inventeringen, råd kring inventeringens statistiska upplägg samt datainsamling och analysarbete. Skogsmästarskolan leder utbildningsarbetet av myndighetens fältpersonal för genomförandet av taxeringsarbetet, liksom kompetensutvecklingsinsatser för GIS och IT.  

 

Skogsstyrelsen medverkar för att inventeringen förankras lokalt och på policynivå, vilket gör det viktigt att se till att resultat från inventeringen når och kan tolkas av ansvariga myndigheter. Myndigheterna vill använda resultaten för att utveckla skogspolitiken. Exempelvis finns det en önskan om att hållbart öka skogsproduktionen samtidigt som man värnar om den biologiska mångfalden.

 

Projektet som startar nu i höst och kommer att pågå under tre års tid finansieras av Världsbanken. Från SLU deltar Mats Sandewall, Jonas Fridman, Anton Grafström, Mikael Egberth och Esbjörn Andersson.

 

 

Fakta:

SLU är världsledande inom metoder för skogsinventering. Den svenska riksskogstaxeringen startade redan i början av 1920-talet. Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Uppgifterna används till exempel för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik. Riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik. Läs mer: www.slu.se/riksskogstaxeringen