Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning vid institutionen för stad och land

Vår forskning fokuserar på de samhälleliga aspekterna av naturresursförvaltning och markanvändning. Frågor om utveckling, planering och kommunikativa processer står i centrum för vår forskning. Forskningen har sin bas i samhällsvetenskap, humaniora och designvetenskap men präglas av mång- och tvärvetenskapliga ansatser, där naturvetenskaplig kunskap är en viktig del.

DSC_0480.jpg

Forskarskolan Samhälle och landskap

Vid institutionen finns en forskarskolan: Samhälle och landskap 

Forskarskolan har två profiler; samhällsvetenskap and designteori, och riktar sig särskilt till forskarstuderande inom miljögestaltning, politik, markanvändning, naturresurshantering, planering samt relaterade frågor.

Inom de fyra ämnena  vid institutionen (agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation) arbetar man med samma frågor, metoder och teorier på flera håll i världen vilket öppnar upp för jämförande perspektiv, inom såväl utbilding som forskning.

Verksamheten inom forskarskolan utgörs av kurser, seminarier, workshops och  projekt drivna av de forskarstuderande. Alla aktiviteter är öppna för forskarstuderande vid såväl SLU som andra universitet i Sverige och utomlands.

 

Publicerad: 08 april 2019 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…