Effekter av Covid-19-pandemin på skogsresursanvändning i landsbygdssamhällen i Indien

Senast ändrad: 18 december 2020
Flertal historiska planeringar av olika arter, Kangra, Himachal Pradesh, India. Foto.

Projektet studerar vilken roll skogsbruksstrategier har i främjandet av en säker, hållbar försörjning i det läge som nuvarande störningar har skapat.

Bakgrund

I många låglöneländer har landsbygden ställts inför stora svårigheter på grund av COVID-19. Nedstängningar har lett till förlorade inkomster, många har fått lämna sina arbeten i städerna och en del har haft brist på mat. Landsbygdsbefolkningar är ofta beroende av skogar och lokala naturresurser för sin överlevnad, särskilt i nödsituationer. Ökad skogsanvändning kan dock leda till degradering, vilket hotar människors välmående och även andra miljömål på lång sikt.

COVID-19-pandemin och nedstängningarna har ökat osäkerheten kring livsmedelsförsörjning i många låglöneländer. Skogsprodukter och andra lokala naturresurser är kritiska för hur hushållen reagerar på olika försörjningsstörningar; intensifierad skogsanvändning riskerar dock skogsdegradering. Nuvarande situation erbjuder en helt ny möjlighet att studera hur mycket skogspolitiska insatser bidrar till att skydda människors välmående vid sidan av andra mål för hållbar utveckling under nödsituationer i landsbygdssamhällen.

Projektet

Syftet och metod

Detta projekt syftar till att studera vilken roll skogsbruksstrategier har i främjandet av en säker, hållbar försörjning i det läge som nuvarande störningar har skapat. Vi ska bygga vidare på en befintlig storskalig datauppsättning om skogsanvändning i norra Indien.

Vi kommer att analysera satellitbilder för att förstå hur ökad skogsanvändning har förändrat marktäckningen sedan pandemins början, utveckla strategier för att detektera människors samspel med skog med satellitbildsanalys samt göra en kartläggning av 600 hushåll för att förstå hur skogsanvändningen har förändrats under pandemin.

Vi kommer därför att samla in nya, tidskänsliga data för att bygga vidare på en befintlig datauppsättning om skogsanvändning och strategiska insatser i Himachal Pradesh i Indien.

Med satellitfjärranalys, kartläggning av 600 hushålls försörjning samt systemmodellering, kommer vi att arbeta för att uppnå följande specifika mål:

1) Att kvantitativt mäta omfattningen av förändrad marktäckning/markanvändning (LC LUC ) inom skogsplanteringar under COVID-19-pandemin;

2) Att fjärrdetektera människors samspel med skog som ett kvantitativt mått på utnyttjande av skogsplanteringar;

3) Att mäta och förstå relationen mellan skogsbruksstrategier, LC LUförändringar
och landsbygdsförsörjning under COVID-19-pandemin.

Reslutat och förväntad samhällsnytta

Kunskapen kommer att användas till att identifiera strategier som bidrar till att säkra landsbygdens välmående vid sidan av andra mål för hållbar utveckling under stora försörjningsstörningar. Denna kunskap kommer att vara viktig för beslutsfattare för att utarbeta strategier för återhämtning från COVID-19-pandemin och för att möta många andra framtida utmaningar som klimatförändring, marknadsstörningar och andra stressfaktorer.

Land cover classification from satellite imagery shows plantation areas (yellow) and resulting effects on land cover, Kangra, Himachal Pradesh, India. Illustration.
Land cover classification from satellite imagery shows plantation areas (yellow) and resulting effects on land cover, Kangra, Himachal Pradesh, India. Illustration: Harry Fischer.

Fakta:

Projektledare

Harry Fischer, biträdande universitetslektor, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Anthony Filippi, Associate Professor, Texas A&M University
Läs mer på Anthony Filippis presentationssida
Skicka e-post till: filippi@tamu.edu

Forrest Fleischman, Assistant Professor, University of Minnesota Twin Cities
Läs mer om Forrest Fleischman på hans presentationssida
Skicka e-post till:ffleisch@umn.edu

Divya Gupta, Senior Research Fellow, Indian School of Business, Hyderabad
Läs mer om Divya Gupta på Google Scholar
Skicka e-post till: divya_gupta@isb.edu

Burak Güneralp, Assistant Professor, Texas A&M University
Läs mer om Burak Güneralp på hans presentationssida
Skicka e-post till: bguneralp@tamu.edu

Vijay Ramprasad, PhD, Centre for Ecology, Development and Research, Dehra Dūn, India
Läs mer om Vijay Ramprasad på Google Scholar

Pushpendra Rana, PhD, Indian Forest Service
Läs mer om Pushpendra Rana på Google Scholar
Skicka e-post till: pranaifs27@gmail.com.

Claudia Rodriguez-Solorzano, PhD, University of Minnesota Twin Cities
Läs mer om Claudia Rodriguez-Solorzano på Google Scholar
Skicka e-post till: rodr0423@umn.edu

Projekttid

2020-2021

Extern finansiering

Formas

Relaterade sidor: