Design för en socialt förankrad energieffektivitet i den hållbara staden

Senast ändrad: 04 juli 2019
energieffektivitet.png

Projektet undersöker hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra levda miljöer. Hur har energi- effektivitetbegreppet tagit sig uttryck i tidigare hållbarhetssatsningar och på vilket sätt skulle dessa ambitioner bättre kunna implementeras i framtida miljöer för att möjliggöra hållbara vanor i relation till den tekniska utvecklingen.

Projektet syftar till att undersöka hur energieffektivitetsbegreppet kan vidareutvecklas i relation till de vardagliga vanor som uppmuntras genom gestaltningen av våra stadsmiljöer.

Vi analyserar ett flertal områden av olika karaktör, som t.ex. grad av färdigställande,  typ av stadsbyggnad (kvartersstad, trädgårdsstad, etc.), samt  boendes socio-ekonomiska status. Projektets tvärvetenskapliga forskargrupp kommer att ta fram konkreta designförslag på objekt och miljöer med fokus på den fysiska gestaltningen som undersöker hur människor i högre grad kan uppmuntras att leva hållbart med fokus på hur vi producerar, använder coh relaterar till energi i vardagen. 

(Samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH)

Fakta:

Projektledare

Loove Broms, forskare, Kungliga tekniska högskolan, KTH - Strategiska hållbarhetsstudier, 08-790 73 98, loove@kth.se

Projektdeltagare

Josefin Wangel, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, 018-67 25 18, josefin.wangel@slu.se

Jonas Runberger, konstnärlig professor, Chalmers tekniska högskola - Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod, 

Karin Ehrnberger, forskare, Kungliga tekniska högskolan, KTH - Strategiska hållbarhetsstudier, 08-790 86 43, karin.ehrnberger@abe.kth.se.

Miriam Börjesson Rivera, forskare, Kungliga tekniska högskolan, KTH - Strategiska hållbarhetsstudier, 08-790 91 68, miriam.rivera@abe.kth.se

Camilla Andersson, doktorand, Aalto Universitet - institutionen för design, Helsinki Finland

Projekttid

2016-2020

Extern finansiering

Energimyndigheten

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se