Könad hållbarhet: Normkritiskt utforskande av energipraktiker för omställning av vardagslivet

Senast ändrad: 02 juli 2019
konad_hallbarhet5.png

Utifrån etnografiska och normkritiska designperspektiv undersöks inneboende maktstrukturer i nuvarande relationer mellan praktiker, produkter och miljöer. Projektet utforskar energi-relaterade strukturer, praktiker och vardagligt beslutsfattande inom och mellan hushåll.

Det övergripande målet med projektet är att utifrån ett designperspektiv utforska och föreslå alternativa vardagspraktiker med radikalt minskad resursanvändning.

Projektmål:

  • Ta fram tre normkritiska designprototyper för att synliggöra och problematisera rådande normer kopplat till resursanvändning i en första designfas.
  • Ta fram ytterligare tre mer spekulativa och framåtblickande prototyper som bygger vidare på den kunskap som genererats i fas ett, i en andra designfas.
  • Etablera nya samarbeten och finna former för spridning som kan nå målgrupper och organisationer som kanske inte vanligtvis adresseras i energiforskning men som har relevans för att utmana energirelaterade praktiker i människors vardag.
Fakta:

Projektansvarig

Pernilla Hagbert, forskare, Institutionen för Samhällsplanering och miljö, KTH, pernilla.hagbert@abe.kth.se 

Projektdeltagare

Josefin Wangel, docent, forskare, avdelningen för landskapsarkitektur, 018-67 25 18, josefin.wangel@slu.se 

Projekttid

2018-2021

Extern finansiering

Energimyndigheten

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se