Sveriges lantbruksuniversitet

SLU LANDSKAP - en samlande kraft inom ämnet landskapsarkitektur

Ett av Europas största miljöer för forskning, undervisning och samverkan inom landskapsarkitektur.