Kulturhistoriska studier med inriktning mot landskaps- och bebyggelsehistoria

Senast ändrad: 23 juni 2020

Projektet studerar självförvaltning och globalisering; ruralt landskapsutnyttjande och bebyggelseutveckling under 1600-talet i norra Skandinavien.

 

 

 

Fakta:

Projektledare

Jesper Larsson, universitetslektor, avdelningen för agrarhistoria, SLU 

Projekttid

2015-2021

Extern finansiering

Vitterhetsakademien/ SLU:s rektor