Uppsala högre seminarium i agrarhistoria våren 2018

Senast ändrad: 17 maj 2018

För mer information om seminarierna: Johanna Widenberg, forskarassistent, 072-233 66 26, johanna.widenberg@slu.se

Vid vissa seminarier kommer det finnas textunderlag - kontakta gärna undertecknad.

* Samtliga seminarier äger rum i lokalen Lönnstorp (rum C 395), Ulls hus, Ulls väg 27


14
feb
13.00-15.00  * 

Spannmål: Svenska lantsorter

Matti Wiking Leino, agr. dr, forskare vid Nordiska museet och institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

Språk: svenska


14 mars 13.00-15.00  * 

Textseminarium – diskussion av arbetstexten ”Mjältbrand under 1700-talet: Medicinska föreställningar och agrara praktiker”

Johanna Widenberg, fil. dr, forskarassistent, avdelningen för agrarhistoria, SLU.

Språk: svenska


11
apr
13.00-15.00  *

Utbildningen av lanthushållslärarinnor i Sverige 1900-1970

Gustav Berry, doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Språk: svenska

 


23
maj
13.00-15.00  *

Vetande, val, vanor: Kunskap och information i det tidiga 1700-talets svenska lantbrukslitteratur

Linnea Bring Larsson, doktorand vid historiska institutionen, Stockholms universitet.

Språk: svenska

 


 4
juni
 13.00-15.00  *

Pilot-projekt om Nordiska Museets framtida inriktning gällande jordbrukshistorisk pedagogik, aktuell markanvändning och framtida förvaltning av fastigheter och jordegendomar

Anders Wästfelt, docent, avdelningen för agrarhistoria, SLU och kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.

Språk: svenska

 
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se