Urfolks rättigheter och den globala naturresursutvinningen: Gruvdriften i Sápmi

Senast ändrad: 04 juli 2019
sapmi_square.JPG

Idag finns en ökad internationell fokus på urfolks rätt till mark och vatten, vilket varit särskilt tydligt under de senaste två decennierna. Samtidigt har exploateringen av naturresurser och infrastrukturprojekt i traditionella urfolksområden ökat. Syftet med detta forskningsprojekt är således att studera den alltmer komplexa bilden av naturresursutvinning inom traditionella urfolksområden genom att explicit fokusera på frågor om mineralexploatering och gruvdrift i Sápmi.

Två teoretiska frågeställningar står i förgrunden. Den första frågan rör urfolks rätt till mark och naturresurser: Hur ser sambandet ut mellan det folkrättsliga skyddet för dessa rättigheter och regleringen på nationell nivå? Den andra frågan fokuserar på förvaltningspraxisen: Vilka konsekvenser får förändrade lagar, normer och spelregler om urfolks rätt till mark och naturresurser för relationen mellan urfolk, stat och företag? Vilka nya samförvaltnings-lösningar är möjliga?

Projektet har ett jämförande perspektiv mellan Sverige, Norge och Finland - både vad gäller den rättsliga analysen och fallstudierna om gruvetableringskonflikter - och avser att identifiera möjliga lösningar för samförvaltning av naturresurser genom förändringar i lagstiftning och institutionella ramverk.


Kontaktinformation
  Kaisa Raitio, docent, forskare, avdelningen för miljökommunikation, institutionen för stad och land, SLU, 018-67 26 96, kaisa.raitio@slu.se
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se