Anmälan till workshop: Samverkan kring boende för och etablering av flyktingar, den 11 november 2022

Senast ändrad: 22 september 2022

Sista anmälningsdag är den 28 oktober.

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation