Utmaningar för den svenska jaktetiken i ett moderniserande samhälle

Senast ändrad: 15 september 2020
En kvinnlig jägare står på knä intill en skjuten vildren. Foto.

Hur förändras och hur får människa-djur relationer och jaktens roll nya uttryck i postmoderna samhällen?

I projektet ska utmaningarna för den svenska jaktetiken först kartläggas, bland annat via en intervjustudie. En central fråga är hur förändras och hur får människa-djur relationer och jaktens roll nya uttryck i postmoderna samhällen? Därefter ska de etiska principer som ligger bakom jaktetiken analyseras och slutligen ska projektet rekommendera vägar framåt för hur jägare kollektivt kan jobba med sin etik. Hur reflekteras dagens jaktetik i det formella regelverket och i förvaltningen?

Läs mer på den engelska projektsidan »

Fakta:

Projektansvarig

Erica von Essen, docent, forskare, avdelningen för miljökommunikation, SLU

Projekttid

2018-2020

Extern finansiering

Naturvårdsverket/Viltvårdsfonden

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se