Konferens 9 mars:  Att planera för en hållbar framtid -- Ny forskning om dialog och samverkan

Senast ändrad: 08 mars 2023
Handskakning utomhus, foto.

Välkommen till en konferens där teori möter praktik, arrangerad av avdelningen för miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Vi presenterar nya insikter, reflektioner och praktiska verktyg från tre års forskning och metodutveckling inom forskningsprogrammet Mistra miljökommunikation. I centrum för detta program står frågan om hur miljökommunikation inom forskning, politik och praxis kan främja omställningen till ett hållbart samhälle.

Vid konferensen deltar forskare och praktiker inom samhällsplanering – från myndighetshandläggare och kommunikatörer till konsulter – och tillsammans utbyter vi erfarenheter och lär oss mer om hur vi bättre kan hantera brännande hållbarhetsutmaningar över sektors- och professionsgränser.

Dialog och samverkan ligger i tiden. Omställningsarbetet präglas av komplexa frågor som kräver god kommunikation mellan aktörer med skilda perspektiv, intressen och värderingar. Utifrån nya fallstudier kommer vi att diskutera möjligheter och begränsningar med dialoger och samverkan och presentera nya verktyg för reflektion och samskapande.

Varmt välkommen till en spännande dag där vi tillsammans bidrar till att forma morgondagens hållbara samhällsplanering!

Anmälan är nu stängd och konferensen är fulltecknad. Om du vill sätta upp dig på väntelista i händelse av återbud, hör av dig till: robert.osterbergh@slu.se.

 

 

Preliminärt program

Plats: Hotel Scandic Downtown Camper, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

08:45 Registreringen öppnar. Kaffe och te.

09:30 Inledande presentation

Presentation av och diskussion om forskningsresultat

10:00

Dilemman i den framväxande dialog- och samverkanspraktiken: Vilka lärdomar kan vi dra?

Martin Westin & Amelia Mutter, forskare vid avdelningen för Miljökommunikation, SLU.

Martin Westin.  

Amelia Mutter.

 

10:25

Fika.

 

 
10:40

Hur kan olika perspektiv bli representerade i dialoger och samverkan? Insikter från medborgardialoger om konfliktfyllda frågor

Alexander Hellquist, specialist i samverkansledning

 

 

11:05

Vad hindrar och möjliggör dialog och samverkan när maktskillnaderna är stora? Insikter från markanvändningens kontroverser i Sapmí

Annette Löf, senior research fellow, Stockholm Environment Institute (SEI)

Annette Löf.jpg

 

11:30

Hur kan dialog- och  samverkansledare skapa förutsättningar för god kommunikation? Lärdomar från observationer av facilitering/ samtalsledning 

Martin Westin, forskare & Emily Montgomerie, forskningsassistent, Avdelningen för Miljökommunikation, SLU.

Martin Westin.

11.50 Sammanfattning    
12:00 Gemensam lunch    
13:00 Parallella workshops    
 

Hållbarhetsvandring - en metod för platsutveckling.

Reflektionscykeln - ett verktyg för att utveckla ledarskap i dialog och samverkan.

Processdesign - ett verktyg för att skräddarsy dialoger och samverkan utifrån lokala förutsättningar.

Snabb och långsam planering - dialog och samverkan i tider av brådskande hållbarhetsutmaningar.

 

       

14:40

Fika

   
       
15:00-15.30

Avslutande samtal

   

 

Dialog och samverkan i samhällsplanering, nu tar vi nästa steg!