Institutionens representation i SLU:s nämnder och kommittéer samt medarbetare med uppdrag inom SLU

Senast ändrad: 06 maj 2019

Prorektor: Karin Holmgren

SLU:s utbildningsnämnd: Yvonne Gunnarsdotter (suppleant)

SLU:s samverkansråd: Hanna Ljunggren Bergeå

SLU:s webbkommitté: Petter Åkerblom

NJ-fakultetens vicedekan för samverkan (arbetsutskottet och fakultetsnämnden): Hanna Ljunggren Bergeå

NJ-fakultetens fakultetsnämnd: Carin Martiin

NJ-fakultetens programnämnd: Lotten Westberg

NJ-fakultetens docentnämnd: Patrick Svensson (suppleant)

NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd: Seema Arora-Jonsson & Kjell Hansen (suppleanter)

NJ-fakultetens forskarutbildningsnämnd: Jesper Larsson

NJ-fakultetens valberedning: Klara Fischer

NJ-fakultetens kommitté för globala frågor: Andrea Nightingale

NJ-fakultetens kommitté för stipendiefrågor Ylva Dahlman

NJ-fakultetens kommitté för lika villkor: Marina Queiroz (ordförande) & Patrik Oskarsson

NJ-fakultetens representant i styrgruppen för Framtidens djur, natur och hälsa: Eva Sandberg

LTV-fakultetens fakultetsnämnd: Kerstin Nordin

LTV-fakultetens valberedning: Ulla Myhr

LTV-fakultetens programnämnd: Ulla Myhr

Ledamot i urvalsgrupp för August T. Larssons gästforskarprogram vid NJ-fakulteten: Carin Martiin

Moviums ledningsråd: Lars Johansson


Kontaktinformation
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se