Institutionens representation i SLU:s nämnder och kommittéer samt medarbetare med uppdrag inom SLU

Senast ändrad: 21 augusti 2018

Prorektor: Karin Holmgren

SLU:s valberedning: Cecilia Waldenström, Landsbygdsutveckling (ordf.), Ulla Myhr, Landskapsarkitektur (suppleant)

SLU:s utbildningsnämnd (UN): Yvonne Gunnarsdotter, Landsbygdsutveckling (suppleant)

SLU:s samverkansråd (SAR): Hanna Ljunggren Bergeå, Miljökommunikation

SLU:s webbkommitté: Petter Åkerblom, Landskapsarkitektur

NJ-fakultetens Vice dekan för samverkan: Hanna Ljunggren Bergeå, Miljökommunikation (även i fakultetsnämnden samt arbetsutskottet)

NJ-fakultetens fakultetsnämnd: Carin Martiin, Agrarhistoria

NJ-fakultetens programnämnd: Lotten Westberg, Miljökommunikation

NJ-fakultetens lärarförslagsnämnd: Seema Arora-Jonsson & Kjell Hansen, Landsbygdsutveckling (gruppsuppleanter)

NJ-fakultetens forskarutbildningsnämnd: Flora Hajdu, Landsbygdsutveckling

NJ-fakultetens valberedning: Cecilia Waldenström, Landsbygdsutveckling

NJ-fakultetens kommitté för globala frågor: Andrea Nightingale, Landsbygdsutveckling

NJ-fakultetens kommitté för stipendiefrågor: Ylva Dahlman, Landskapsarkitektur

NJ-fakultetens kommitté för lika villkor (ordförande): Marina Queiroz, Landskapsarkitektur

NJ-fakultetens representant i styrelsen för CSD (Centrum för Hållbar Utveckling): Flora Hajdu, Landsbygdsutveckling

Ledamot i urvalsgrupp för August T. Larssons gästforskaprogram vid NJ-fakulteten: Carin Martiin, Agrarhistoria

LTV-fakultetens fakultetsnämnd: Kerstin Nordin, Landskapsarkitektur

LTV-fakultetens valberedning: Ulla Myhr, Landskapsarkitektur

LTV-fakultetens programnämnd: Ulla Myhr, Landskapsarkitektur

Moviums ledningsråd: Lars Johansson, Landskapsarkitektur


Kontaktinformation
Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se