Personalärenden

Senast ändrad: 18 december 2017

Checklista för när jag slutar min anställning

Checklista för dig när du slutar:

Lämna dator, mobiltelefon och annan utrustning du har fått via SLU till David (se SOL´s IT-policy under P:\sol-alla\IT\IT-policy)

Lämna nycklar, passerkort till Per-Arne/David

Fixa autosvar i Outlook

Lämna handlingar som ska arkiveras och diarieföras till Administration, mer info hittar du här

Ta med dig alla privata föremål från ditt arbetsrum så det blir tomt

Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se